Ako viesť mzdové účtovníctvo?

Akonáhle do svojej firmy, nech už je akokoľvek malá, prijmete čo i len jedného zamestnanca, s touto skutočnosťou prichádza aj pre vás povinnosť začať viesť mzdové účtovníctvo. Mzdové účtovníctvo však nepredstavuje len vypracovanie miezd, je s tým spojených aj množstvo ďalších úkonov, čo pre vás znamená aj znalosť zákonov týkajúcich sa tejto problematiky. A to môže byť pre niekoho veľký problém, nakoľko personalistiky a mzdy sú vysoko odborná záležitosť, ktorá vyžaduje aj neustále sledovanie zákonov a ich zmien, ktoré sa dejú pomerne často.

Čo všetko obsahuje mzdové účtovníctvo?

Mzdové účtovníctvo bez chýb
Časté problémy v mzdovom účtovníctve

Spracovanie mzdového účtovníctva je podstatne náročnejšie, ako by sa mohlo zdať. Na začiatku musíte s každým zamestnancom uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu o výkone práce alebo dohodu o brigádnickej práci študenta. Mzda ako taká je vlastne finančným ohodnotením každého zamestnanca, ktorý má na to nárok. Vypláca sa vždy spätne každý mesiac. Mzda zamestnanca sa väčšinou skladá z pevnej zložky a z pohyblivej zložky. Pohyblivá zložka nie je väčšinou pevne daná a zamestnávatelia ju používajú ako nástroj na motiváciu svojich zamestnancov. Na výpočet mzdy potrebuje mať mzdový účtovník zhromaždené všetky podklady ako je počet odpracovaných hodín, čerpanie dovolenky, návštevy lekárov v prípade práceneschopnosti aj doklad o tejto skutočnosti potvrdený od lekára.

Nezabudnite na povinné odvody

Pri výpočte mzdy nesmiete zabudnúť aj na povinné odvody, ktoré zamestnancovi vypočítate do sociálneho a zdravotného poistenia a taktiež aj do dôchodkového poistenia. Zamestnávateľ je taktiež povinný v prípade práceneschopnosti vypočítať aj túto čiastku, ktorú za prvých 10 dní PN posielate zamestnancovi. Taktiež ak zamestnanec chodieva na služobné cesty, podľa počtu hodín, ktoré strávi na služobnej ceste má nárok na stravné. Výška stravného je pevne daná, no tiež sa z času na čas mení. V prípade, že zamestnanec opúšťa vašu spoločnosť či už výpoveďou alebo odchodom do dôchodku, vašou povinnosťou je vystaviť mu zápočtový list a taktiež aj doklad o ukončení pracovného pomeru. Mali by ste taktiež vyplniť evidenčný list dôchodkového poistenia. Toto je len časť vecí, na ktoré musíte myslieť pri vedení mzdového účtovníctva, vidíte, že ich skutočne nie je málo. Nejedného podnikateľa to extrémne zaťaží, našťastie si mzdové účtovníctvo môžete nechať spracovávať firme, ktorá sa tým zaoberá a každý mesiac ho za vás vypracuje. Ak hľadáte spoľahlivú firmu na vypracovanie mzdového účtovníctva, kliknite na stránku https://www.easystart.sk/