Category Archives: Služby

Problematika odpadu v dnešnej spoločnosti

Nie je žiadnym tajomstvom, že odpad sa začína riešiť čoraz viac. Dôvod je viac-menej veľmi jednoduchý. V minulosti sme boli svedkami toho, že ak sa nám doma niečo pokazilo, snažili sme sa to opraviť. V súčasnosti je však už ponuka na trhu neobmedzená, z toho dôvodu sa teda stáva, že si novú vec neopravíme, ale rovno ju vyhodíme. Výnimkou nie je ani stavebníctvo. Ak vás zaujíma, ako s odpadom nakladať a ako by mal prebiehať odvoz stavebného odpadu Bratislava, prezradíme vám to v nasledovnom článku!

Ako narábať so stavebným odpadom?

Bezpečný odvoz stavebného odpadu Bratislava
Postup pri odvoze stavebného odpadu Bratislava

Hneď na začiatku je potrebné spomenúť to, že každý z nás by sa mal snažiť zabraňovať tomu, aby v jeho domácnosti vzniklo nadmerné množstvo odpadu. Výnimkou nie sú ani stavebné práce, aj keď je zrejmé, že tento problém nedokážeme častokrát ovplyvniť. Ak nám už odpad pri výstavbe vznikol, mali by sme presne vedieť, ako naložiť s jeho likvidáciou. Ak sa však na to pozrieme z praktického hľadiska, stavebný odpad vzniká hlavne pri výstavbe nových stavieb alebo pri rekonštrukcií tých starších. Okrem toho sa často krát tiež určité nehnuteľnosti aj likvidujú. V prípade, ak patríte medzi tých, ktorí sa rozhodli domácnosť buď zrekonštruovať alebo odstrániť úplne, za účelom minimalizovania množstva odpadu odporúčame vzniknutý odpad triediť. A to na taký, ktorý už pre vás nemá žiaden úžitok a na ten, ktorý je ešte možné opätovne využiť. Každá vec by mala mať svoje využitie a ak aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú pridať pomocnú ruku k dielu a nie je vašim cieľom produkovať zbytočné množstvo odpadu, odporúčame vám uplatniť tento postup. Odpad možno vo všeobecnosti rozdeliť do viacerých kategórií. S každým odpadom by sme pri jeho likvidácií mali nakladať rozdielne. Okrem toho, každý druh odpadu nachádza aj svoje rozličné využitie. Je rozdiel napríklad v prípade recyklácie a likvidácie skla alebo kovu. Problematika likvidácie stavebného odpadu je naozaj rozsiahla. Existuje dokonca aj nariadenie, ktoré dôkladne popisuje to, akým spôsobom by sme mali odpad likvidovať. Za nedodržanie hrozia vysoké pokuty. Z tohto dôvodu vám v prípade, ak budete musieť aj vy likvidovať odpad, ktorý vám vznikol, odporúčame, aby ste si vopred naštudovali možnosti, aké vám pri likvidácií odpadu vznikajú. Pre viac informácií navštívte https://www.najstahovanie.sk/

Read More

Strieborné mince sú často unikátne a jedinečné, preto ich hodnota bude len stúpať

Dnes nie je veľmi v obľube držať svoje finančné rezervy na bežných účtoch, ale treba premyslieť niečo, čo by vám zhodnotilo vaše financie. Na to však musíte dobre investovať, pretože úroky a bežných účtoch vám moc nezarobia a nezhodnotia vaše financie. Ak máte dostatok financií, tak riešením je investovať. Avšak aj investovanie má svoje pravidlá a pred výberom si musíte správne vybrať. Niekomu vyhovujú akcie, iným investovať do nehnuteľností alebo do drahých kovov, ako sú zlaté či strieborné mince. Investovať do zlatých či strieborných mincí má výhodu v tom, že ide o bezpečný spôsob investovania a je veľmi malá pravdepodobnosť, že prídete o všetky peniaze.

Striebro je obmedzené, a preto investovať sa oplatí teraz

Strieborne mince vysokej hodnoty
Investícia do strieborných mincí

V minulosti sa ako platidlá používali mnohé veci, ako sú zlato, striebro či obľúbený bol výmenný obchod. Už veľmi dávno sa začalo striebro používať, najmä ako platidlo. Dnes je tiež striebro veľmi obľúbené a môže sa v dohľadnej dobe stať, že jeho zásoby sa minú, a preto nie je na čo čakať, ak uvažujete o investícii do strieborných mincí. Ak príde ten moment, že zásoby striebra padnú, tak strieborné mince, ktoré nadobudnete a do ktorých takto investujete, tak budú zarábať a tak vaša investícia stúpne. Investíciou do strieborných mincí získate aj pocit istoty v tom, že nemusíte sa báť, že o investované peniaze prídete. Strieborné mince sú dostupné v rôznej hodnote a sú vyrábané pri rôznej príležitosti. Takéto strieborné mince sú vyrábané v obmedzenom množstve, a preto sú unikátne a časom môžu mať naozaj vysokú hodnotu. Zbierka mincí, ktoré ste nadobudli, a ich hodnota časom narastá, pretože často ide o zbierku jedinečnú a unikátnu. Zbierku, ktorú máte je potrebné niekde uchovať. To, kde umiestnite vašu zbierku, závisí od toho, aká je veľká a aká je hodnota vašej zbierky. Ak je vaša zbierka vysoká a strieborné mince majú naozaj vysokú hodnotu, je dobré zvážiť umiestnenie zbierky do trezoru v dome či v byte alebo do banky do trezoru, aby ste mali istotu, že vaše financie budú ochránené. Mnohé zbierky sa dedia z generácie na generáciu, a preto majú nielen vysokú hodnotu finančnú, ale je tam aj pridaná hodnota – vášeň v zberateľstvo, dlhoročná tradícia. Ak aj vás zaujíma všetko o investovaní a o strieborných minciach, navštívte webovú stránku https://zlatypristav.sk/, kde získate všetky potrebné informácie.

Read More

Ako viesť mzdové účtovníctvo?

Akonáhle do svojej firmy, nech už je akokoľvek malá, prijmete čo i len jedného zamestnanca, s touto skutočnosťou prichádza aj pre vás povinnosť začať viesť mzdové účtovníctvo. Mzdové účtovníctvo však nepredstavuje len vypracovanie miezd, je s tým spojených aj množstvo ďalších úkonov, čo pre vás znamená aj znalosť zákonov týkajúcich sa tejto problematiky. A to môže byť pre niekoho veľký problém, nakoľko personalistiky a mzdy sú vysoko odborná záležitosť, ktorá vyžaduje aj neustále sledovanie zákonov a ich zmien, ktoré sa dejú pomerne často.

Čo všetko obsahuje mzdové účtovníctvo?

Mzdové účtovníctvo bez chýb
Časté problémy v mzdovom účtovníctve

Spracovanie mzdového účtovníctva je podstatne náročnejšie, ako by sa mohlo zdať. Na začiatku musíte s každým zamestnancom uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu o výkone práce alebo dohodu o brigádnickej práci študenta. Mzda ako taká je vlastne finančným ohodnotením každého zamestnanca, ktorý má na to nárok. Vypláca sa vždy spätne každý mesiac. Mzda zamestnanca sa väčšinou skladá z pevnej zložky a z pohyblivej zložky. Pohyblivá zložka nie je väčšinou pevne daná a zamestnávatelia ju používajú ako nástroj na motiváciu svojich zamestnancov. Na výpočet mzdy potrebuje mať mzdový účtovník zhromaždené všetky podklady ako je počet odpracovaných hodín, čerpanie dovolenky, návštevy lekárov v prípade práceneschopnosti aj doklad o tejto skutočnosti potvrdený od lekára.

Nezabudnite na povinné odvody

Pri výpočte mzdy nesmiete zabudnúť aj na povinné odvody, ktoré zamestnancovi vypočítate do sociálneho a zdravotného poistenia a taktiež aj do dôchodkového poistenia. Zamestnávateľ je taktiež povinný v prípade práceneschopnosti vypočítať aj túto čiastku, ktorú za prvých 10 dní PN posielate zamestnancovi. Taktiež ak zamestnanec chodieva na služobné cesty, podľa počtu hodín, ktoré strávi na služobnej ceste má nárok na stravné. Výška stravného je pevne daná, no tiež sa z času na čas mení. V prípade, že zamestnanec opúšťa vašu spoločnosť či už výpoveďou alebo odchodom do dôchodku, vašou povinnosťou je vystaviť mu zápočtový list a taktiež aj doklad o ukončení pracovného pomeru. Mali by ste taktiež vyplniť evidenčný list dôchodkového poistenia. Toto je len časť vecí, na ktoré musíte myslieť pri vedení mzdového účtovníctva, vidíte, že ich skutočne nie je málo. Nejedného podnikateľa to extrémne zaťaží, našťastie si mzdové účtovníctvo môžete nechať spracovávať firme, ktorá sa tým zaoberá a každý mesiac ho za vás vypracuje. Ak hľadáte spoľahlivú firmu na vypracovanie mzdového účtovníctva, kliknite na stránku https://www.easystart.sk/

Read More