Strešné okná – aké funkcie plnia?

Strešné okná sú obľúbeným spôsobom, ako do domu alebo do akejkoľvek budovy vniesť prirodzené svetlo a čerstvý vzduch. Tieto okná sú určené na zabudovanie do strechy budovy a vyrábajú sa v rôznych štýloch a veľkostiach. Vďaka strešným oknám sa môže aj do podkrovných priestorov dostať dostatok prirodzeného svetla, vďaka čomu dané priestory pôsobia príjemnejšie a nie je potreba v nich vo veľkom množstve používať umelé osvetlenie, čo je výhodné z hľadiska úspory energií. Strešné okná tak poskytujú možnosť prieniku prirodzeného svetla ako aj možnosť vetrania. 

Pozitívne vlastnosti strešných okien

Strešné okná na domy aj budovy
Výhody strešných okien

Jednou z hlavných výhod strešných okien je, že umožňujú vstup prirodzeného svetla do priestoru, čo môže vytvoriť jasnejšiu a príjemnejšiu atmosféru. To je obzvlášť žiaduce v tých častiach domu alebo budovy, ktoré nemajú prístup k oknám alebo sú situované tak, že obmedzujú množstvo prirodzeného svetla, ktoré sa dostáva do priestoru. Strešné okná môžu tiež pomôcť znížiť potrebu umelého osvetlenia počas dňa, čo môže znížiť náklady na energiu. Ďalšou výhodou strešných okien je, že môžu zabezpečiť prirodzené vetranie. Otvorením okien môže do priestoru prúdiť čerstvý vzduch, čo môže zlepšiť kvalitu vzduchu v interiéri a vytvoriť príjemnejšie životné alebo aj pracovné prostredie. Strešné okná sú dôležité aj v tých častiach domu alebo budovy, ktoré sú náchylné na hromadenie vlhkosti, ako sú kúpeľne a kuchyne.

Čo treba zvážiť pri výbere a inštalácii strešných okien?

Pri výbere a montáži strešných okien je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Prvým faktorom, ktorý treba zvážiť, je veľkosť a umiestnenie okien. Veľkosť okien bude závisieť od veľkosti priestoru a požadovaného množstva prirodzeného svetla a vetrania. Umiestnenie okien ovplyvní aj množstvo prirodzeného svetla, ktoré sa dostane do priestoru. Druhým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je typ zasklenia použitého v oknách. Existuje niekoľko možností zasklenia vrátane jednoduchého, dvojitého a trojitého skla. Každá možnosť má iné výhody z hľadiska izolácie, preto je dôležité vybrať správnu možnosť podľa vašich požiadaviek. Tretím faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je typ rámu použitého na oknách. Rám môže ovplyvniť celkový vzhľad okien, ako aj ich životnosť. V prípade záujmu o kvalitné strešné okná navštívte internetovú stránku https://zivotpodstrechou.sk/